Na základe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia COVID – 19

ZÁKAZ NÁVŠTEV OD 25. 10. 2021

 DO ODVOLANIA


Dňa: 25.10.2021
                                                                                         PhDr. Jana Váleková

riaditeľka CSS Horný Turiec