Stavanie Mája Výroba píšťaliek 

Vystúpenie DFS Lúčik

Poľovnícka výstava  Oslavy menín

Počítačový krúžok 

Športom ku zdraviu – driblingová súťaž 
 Návšteva lesných pedagógov

 

Meninové posedenie

Návšteva klaunov na oddelní A1, A2 a A3   Deň otvorených dverí

Canisterapia

Čistenie sliviek

 

Posedenie na oddelení B2

Beseda s poľovníčkou a sokoliarom

 Beseda s poľovníčkou a návšteva poľovníckych psov Senior, nehnevaj sa!

Práca s bylinkami

 Športové dopoludnie

 Naša záhradka

 

Oslavujeme Jána

 Klauni na oddelení B5

 Terchová – Štefanová

Výroba píšťaliek

 Stavanie Mája

Tvorivé dielne so študentkami
z PaSA
Beseda s poľovníčkou
Ing. Petrou Vlček

Z oslavy do oslavy, bude veľa zábavy – meninové posedenie

Veľkonočné vystúpenie speváckeho krúžku

Emil a Agáta na návšteve v našom zariadení

Športuj s nami

Stretnutie s lesníkmi

Výlety 

Tlačenie kapusty

Domov domovu 2017

Návšteva detí v MŠ Horná Štubňa

Arteterapia

o.z. Červený nos – Clowndoctors

Senior Let´s Dance

Bylinkové popoludnia

Salón krásy

 Slovenský týždeň