Všetkým darcom ďakujeme za pomoc. Budeme vďační všetkým, ktorí sa aj v budúcnosti rozhodnú nás akýmkoľvek spôsobom podporiť.

Číslo bankového účtu

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0048 5732

ĎAKUJEME VÁM

 

Ďakovný list
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec Turčianske Teplice
vyslovuje poďakovanie
všetkým sponzorom, ktorí podporili naše zariadenie pri príležitosti
60. výročia založenia CSS Horný Turiec
Veľmi si vážime Vašu podporu a prajeme Vám k Vašej práci i osobnému životu veľa zdravia a úspechov

Mesto Turčianske Teplice, OZ Spolucítenie

Obec Horná Štubňa, Obec Dubové,

Obec Budiš, Obec Slovenské Pravno

PM Mäsiarstvo, POZANA MEAT s.r.o,

Mäsovýroba Sklabiňa – Ing. Z. Parížeková

Mošovská pekáreň – Fatran s.r.o, SHP a.s.,

Tempo Daxner, Víno Jurášek, Vinotéka André,

INMEDIA spol. s.r.o., ATAK SYSTEMS s.r.o.,

ATELIÉR 3M s.r.o., JUMICOL s.r.o., PMGSTAV SK s.r.o.,

Lekáreň Janka Vrútky, DAMIDO s.r.o., POKKY-STAV s.r.o.,

JAMAD Café, FatraTIP, s.r.o

Rodina Igora Husa, Zdenko Belanec,

Jana Nemcová, Ľubomír Pavlík, Ján Feriančík, , 

 

                                            ĎAKUJEME

 


INMEDIA s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

SHP a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Mäsovároba Sučany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Mäsovýroba Maruna, Turčianske Teplice                                                                                                                                                                                                                                                                                          ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Národná ZOO Bojnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Kontakt familia ZOO Liptovský Mikuláš                                                                                                                                                                                                                                                                                            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 Oravský záchranný systém rozváža dezinfekciu a vitamíny pre zariadenia ŽSK na TURCI.
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 Sarantis Slovakia s.r.o,
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 Reklamná agentúra ZEBRA STUDIO s.r.o.
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 Anonymný darca  daroval drevo na záhradný nábytok
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  dm drogerie markt
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Anonymný darca daroval ovocie
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 Lenovo s.r.o
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tatrachema a.s.
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
HBM Pharma
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Nadácia Volkswagen
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Anonymný darca daroval sladkosti
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 Detský folklórny súboru LÚČIK
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
AGROKARPATIA s.r.o.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
J&R INSPIRE spol. s.r.o.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 Doppler s.r.o.