Evidencia žiadateľov
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
 Špecializované zariadenie – ŽENY (pobytová sociálna služba)
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Dátum podania
žiadosti
1.. 3271/2017/OSV 19.05.2017
2. 5850/2016/OSV 14.06.2017
3. 2045/2018/OSV 07.03.2018
4. 3979/2018/OSV 29.05.2018
5. 4990/2018/OSV 27.08.2018
6. 6889/2018/OSV 22.01.2019
7. 3009/2019/OSV 29.03.2019
8. 4064/2019/OSV 26.06.2019
9. 4343/2019/OSV 17.07.2019
10. 4830/2019/OSV 17.07.2019
11. 3547/2019/OSV 25.10.2019
12. 5971/2019/OSV 28.11.2019
13. 6095/2019/OSV 29.11.2019
14. 6329/2019/OSV 18.12.2019
15. 6308/2019/OSV 13.01.2020
16. 3664/2019/OSV 19.03.2020
17. 3495/2017/OSV 18.03.2020
18. 4678/2020/OSV 03.06.2020
19. 4257/2019/OSV 25.06.2020
20. 4652/2020/OSV 08.07.2020
 21.  510/2020/OSV  24.08.2020
22. 5675/2020/OSV 26.08.2020
 23. 5667/2020/OSV 18.09.2020

 

Evidencia žiadateľov
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
 Špecializované zariadenie – MUŽI (pobytová sociálna služba)
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Dátum podania
žiadosti
1. 3935/2015/OSV 11.08.2015
2. 4493/2016/OSV 22.09.2016
3. 5082/2018/OSV 27.08.2018
4. 3575/2019/OSV  13.05.2019
5. 4681/2019/OSV 27.06.2019
6. 4973/2019/OSV 09.09.2019
7. 5197/2019/OSV 25.09.2019
8.. 4645/2019/OSV 29.11.2019
9. 5221/2019/OSV 27.01.2020
10. 5408/2019/OSV 25.3.2020
11. 5625/2020/OSV 27.8.2020

 

Evidencia žiadateľov
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
 Domov sociálnych služieb – ŽENY (pobytová sociálna služba)
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Dátum podania
žiadosti
1. 5824/2016/OSV 24.05.2017
2. 2961/2019/OSV 22.01.2019
3. 6757/2018/OSV 09.05.2019

 

Evidencia žiadateľov
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
 Domov sociálnych služieb – MUŽI (pobytová sociálna služba)
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Dátum podania
žiadosti
1. 4446/2012/OSV 24.08.2012
2. 6108/2012/OSV 10.06.2016
3. 4952/2016/OSV 23.11.2016
4. 3478/2015/OSV 26.02.2018
5. 3808/2018/OSV 23.04.2018
6. 5409/2019/OSV 04.09.2019
7. 5864/2019/OSV 18.09.2019
8 3439/2011/OSV 25.9.2019
9. 5505/2019/OSV 23.10.2019

 

Evidencia žiadateľov
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
 Zariadenie pre seniorov – ŽENY (pobytová sociálna služba)
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Dátum podania
žiadosti
1. 2/2017/ZpS 19.04.2017
2. 11/2017-Kn 08.01.2018
3. soc. 2016/546 25.01.2018
4. 13/201/ZpS-002 05.02.2018
5. 36702/2018 20.07.2018
6. 35687/2018-I-HN 19.09.2018
7. 16/2018/ZpS-002 23.10.2018
8. 909/2018-Kn. 05.11.2018
9. 33110/2017-I-KA 08.11.2018
10. 4/2018 19.11.2018
11. 117/2018-KN. 03.01.2019
12. 3/2019/ZpS-002 31.01.2019
13. 70/2019-Ti 21.03.2019
14. 32952/2016 03.04.2019
15 OcÚ-S2019/00008-1 13.05.2019
16. 38213/2019-I-OŽ 31.05.2019
17. 37223/2019-KA 31.07.2019
18. 8/2019/ZpS-002 02.09.2019
19. 41458/2019-I-HN 18.09.2019
20. 13/2019/ZpS-002 29.10.2019
21. 2324-170/2019-2 15.11.2019
2. 395/2019 29.11.2019
23. 18147/2018-54881/2018 03.12.2019
24. 36804/2020-KA 31.01.2020
25. 79/2020 04.03.2020
26. 40171/2020/I-HN 08.06.2020
27. 7/2020/ZpS-002 19.06.2020
28. 4/2020/ZpS-002 22.06.2020
29. 39167/2019/-I-OŽ  28.07.2020
30. 42587/2020-I-KA 11.08.2020
31. 43879/2019-I-HN 10.08.2020
32. 42380/2020-I-HN 12.08.2020
33. 40138/2020-I-HN 17.08.2020
34. 43527/2020-HN 16.09.2020
35. 12/2020/ZpS-002 17.09.2020
36. 11/2020/ZpS-002 21.09.2020
 37. 018/2020-Há  18.09.2020
38. 13/2020/ZpS-02 01.10.2020

 

Evidencia žiadateľov
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
 Zariadenie pre seniorov – MUŽI (pobytová sociálna služba)
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Dátum podania
žiadosti
1. 151/2015/Km 12.07.2016
2. 207/2016-Kn 21.10.2016
3. 348/2016-Kn 23.11.2016
4. 19/2017 08.01.2018
5. 12/2018 13.09.2018
6. 33109/2017-I-KA 08.11.2018
7. 39952/2018- I – HN 03.01.2019
8. 2/2019-ZpS-002 31.01.2019
9. OS 192/16 03.04.2019
10. 145/2019 (Príbovce) 17.04.2019
11. 145/2019 (Valča) 25.4.2019
12. MsÚ-1395/2019/ 17.06.2019
13. 36806/2019-I-HN 01.07.2019
14. 39006/2019-I-HN 03.07.2019
15. 9/2019/ZpS-002 02.09.2019
16. NZ: 15/2018 25.09.2019
17. S 2019/00176 23.10.2019
18. 005/2019/Há 15.11.2019
19 1/2020/ZpS 27.01.2020
20. 004/2020-Há 04.03.2020
21. 004/2019-Há 04.03.2019
22. 002/2019-Há 07.04.2020
23. 10474//2020/KOVA 03.062020
24. 40527/2020-I-HN 10.06.2020
25. 2/2020/ZpS-002 18.06.2020
26. 6/2020/ZpS-002 19.06.2020
27. 5/2020/ZpS-002 22.06.2020
28. 011/2020-Há 08.07.2020
 29. 019/2020-Há  18.09.2020

Aktualizované 7.10.2020