Evidencia žiadateľov

Ku dňu: 31.3.2024

Domov sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb – Ženy (pobytová sociálna služba)

 

Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Dátum podania žiadosti prešetrenie
1. 7645/2023/OSV 08.09.2023
2. 2122/2010/OSV 12.09.2023
3. 8593/2023/OSV 11.12.2023

 

Špecializované zariadenie – Ženy (pobytová sociálna služba)
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Dátum podania žiadosti prešetrenie
1. 4343/2019/OSV 17.07.2019
2. 4767/2021/OSV 12.04.2021
3. 6564/2022/OSV 03.08.2022
4. 6283/2021/OSV 08.09.2022
5. 7208/2022/OSV 27.10.2022
6. 6369/2021/OSV 14.112022
7. 7338/2022/OSV 18.11.2022
8. 5646/2021/OSV 10.01.2023
9. 5711/2023/OSV 24.3.2023
10. 6864/2023/OSV 16.06.2023
11. 7186/2023/OSV 13.07.2023
12. 5946/2023/OSV 26.07.2023
13. 6021/2020/OSV 22.08.2023
14. 7864/2023/0SV 18.09.2023
15. 7962/2023/OSV 09.10.2023
16. 8434/2023/OSV 31.10.2023
17. 7082/2023/OSV 09.11.2023
18. 7182/2023/OSV 13.11.2023
19. 8583/2023/OSV 24.11.2023
20. 7934/2023/OSV 29.12.2023
21. 2027/2024/OSV 23.01.2024
22. 7009/2022/OSV 26.01.2024
23. 2025/2024/OSV 26.01.2024
24. 2674/2024/OSV 06.02.2024
25. 8257/2023/OSV 12.02.2024
26. 8233/2023/OSV 15.02.2024
27. 8199/2023/OSV 05.03.2024
28. 2887/2024/OSV 12.03.2024
29. 3154/2024/OSV 20.03.2024
30. 3076/2024/OSV 18.03.2024
31. 3133/2024/OSV 18.03.2024

 

Zariadenie pre seniorov – Ženy (pobytová sociálna služba)

 

Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Dátum podania žiadosti Prešetrenie-evidencia
1. 11/2017-Kn 08.01.2018
2. 16/2018/ZpS-002 23.10.2018
3. 70/2019-Ti 21.03.2019
4. OcÚ-S2019/00008-1 13.05.2019
5. 37223/2019-KA 31.07.2019
6. 8/2019/ZpS 02.09.2019
7. 39167/2019/-I-OŽ 28.7.2020
8. 40138/2020-I-HN 17.08.2020
9. 11/2020/ZpS-002 21.09.2020
10. 23/2020/ZpS 09.12.2020
11. 155368/2020 13.01.2022
12. 47596/2021-I-HN 21.03.2022
13. 45012/2021-I-KO 14.03.2022
14. 2/2022/ZpS-001 20.04.2022
15. 38143/2022-II-KA 20.07.2022
16. 012/2022-Há 26.07.2022
17. 005/06960-b/2022 12.10.2022
18. 2/2023/ZpS-002 01.02.2023
19. 009/2023-Há 12.04.2023
20. 018/2023-Há 24.07.2023
21. 028/2023-Há 12.10.2023
22. 15/2023/ZpS 23.10.2023
23. 032/2023-Há 14.11.2023
24. 235/2023 24.11.2023
25. 18/2023/ZpS 04.12.2023
26. OS-2016/2023/PET 04.12.2023

 

Špecializované zariadenie – MUŽI (pobytová sociálna služba)

 

Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Dátum podania žiadosti prešetrenie
1. 6188/2022/OSV 26.07.2022
2. 6145/2022/OSV 20.09.2022
3. 6890/2022/OSV 27.10.2022
4. 5544/2022/OSV 19.01.2023
5. 6421/2023/OSV 08.06.2023
6 8239/2023/OSV 30.10.2023
7. 8743/2023/OSV 14.12.2023
8. 8588/2023/OSV 21.12.2023
9. 7007/2022/OSV 26.01.2024
10. 7175/2023/OSV 29.01.2024
11. 8606/2023/OSV 29.01.2024
12. 2958/2024/OSV 11.03.2024
13. 2883/2024/OSV 20.03.2024

 

             Domov sociálnych služieb – MUŽI (pobytová sociálna služba)

 

Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Dátum podania žiadosti prešetrenie
1. 6108/2012/OSV 10.06.2016
2. 4952/2016/OSV 23.11.2016
3. 5409/2019/OSV 04.09.2019
4. 3439/2011/OSV 25.09.2019
5. 5505/2019/OSV 23.10.2019
6. 7083/2023/OSV 08.08.2023
7. 8200/2023/OSV 05.03.2024

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie pre seniorov – MUŽI (pobytová sociálna služba)

 

 
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Dátum podania žiadosti Prešetrenie
1. 19/2017 8.01.2018
2. 12/2018 13.09.2018
3. 39952/2018-I-HN 03.01.2019
4. 9/2019/ZpS-002 02.09.2019
5. 004/2020-Há 04.03.2020
6. 004/2019-Há 04.03.2020
7. 011/2020-Há 08.07.2020
8. 2374/2021 26.5.2021
9 014/2021_Há 11.01.2022
10. 160955/2020 13.01.2022
11 008/2022-Há 25.04.2022
12. 38146/2022-I-KA 11.07.2022
13. 41381/2022/OŠaSV 09.01.2023
14. 004/2023-Há 08.02.2023
15. 3/2023/ZpS-002 27.03.2023
16. 008/2023-Há 12.04.2023
17. 37479/2020-I-KA 12.07.2023
18. 1384/2023/PET-16620/23 18.07.2023
19 10/2023/ZpS-002 24.07.2023
20. 5/2023/ZpS-002 01.08.2023
21. OcUSu-0069/06857-b/23 31.08.2023
22. 41385-I-KO 04.09.2023

 

Domov soc. služieb Špecializ. zariadenie Zariadenie pre senior. Celkom
Ženy 3 31 26 60
Muži 7 13 22 42
Celkom 10 44 48 102

Turčianske Teplice, 31.3.2024