OZNAM

Vážení rodinní príslušníci a klienti CSS Horný Turiec Turčianske Teplice, po prehodnotení situácie a dôkladnom zvážení sa rozhodlo o uvoľnení opatrení v súvislosti s pandémiou COVID- 19.

Od 18.10. 2021 sa povoľujú návštevy v zariadení podľa vopred dohodnutého termínu:

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle:  na sociálnom oddelení

Kontakt:   0911 805 525

                 043/4901546  

alebo e-mail:
socialne2ddtt@vuczilina.sk

socialneddtt@vuczilina.sk

 • denné návštevy: v čase od 13,00 do 15,00 hod. 

streda,  piatok , nedeľa: A1, A2, A3, B1  utorok, štvrtok, sobota: B2, B3, B4, B5

 • na oddeleniach A1, A2, A3:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pred hlavnou budovou, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: cez presklené dvere na jednotlivých oddeleniach
 • na blokoch B1, B2, B3, B4, B5, C- bloku:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pri jednotlivých blokoch v areáli zariadenia, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: vyčlenená a upravená miestnosť denného stacionára, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • na izbe PSS iba pri paliatívnych a úplne imobilných PSS.
 • Doba trvania návštevy 20-25 minút,
 • počet návštevníkov na jednu návštevu max. 1 osoby,
 • počet návštevníkov na jedno oddelenie max. 4 osoby v daný vymedzený čas.
 • neočkovaný : negatívny test PCR max. 72 hodín, Antigénový test max. 24 hodín starý aj v prípade, potvrdenia o prekonaní COVID-19, ktoré nie je staršie ako 180 dní.  

očkovaný: potvrdenia o druhej dávke mRNA /Pfizer Biontech, Moderna…/ vakcíny proti ochoreniu  COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,   

 • počas návštevy používať respirátor FFP2, rukavice, návleky,
 • podpísať Čestné prehlásenie návštevníka,
 • podrobiť sa meraniu telesnej teploty a vydezinfikovanie rúk,
 • nahlásenie návštevy je potrebné minimálne 1 deň vopred na kontaktné čísla,
 • pri paliatívnych PSS sa postupuje individuálne, na základe povolenia riaditeľa zariadenia,
 • žiadame návštevu o dodržanie času návštevy, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a plynulosti návštev,
 • v prípade nepredvídateľných situácií môže byť návšteva posunutá resp. presunutá na iný termín,
 • v prípade nedodržania pravidiel návštevy, nemusí byť umožnená ďalšia návšteva.Turčianske Teplice, 18.10.2021

PhDr. Jana Váleková

     riaditeľka CSS