Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
039 19 Banská č. 533/19, Turčianske Teplice

Právna forma:
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti

Žilinského samosprávneho kraja

IČO:
00651443

Ústredňa:
043/4922519
043/4923860

Riaditeľka:
PhDr. Jana Váleková
043/4922519 – ústredňa
riaditelddtt@vuczilina.sk

Sociálny úsek:
043/4901546    
socialneddtt@vuczilina.sk

socialneddtt1@vuczilina.sk, socialneddtt2@vuczilina.sk

Ekonomický úsek:
043/4923859
euddtt@vuczilina,sk
pamddtt@vuczilina.sk

Technický úsek:
043/4922212
tuddtt@vuczilina.sk

Ošetrovateľský úsek:
043/5866473
hlavnasestraddtt@vuczilina.sk
ambulanciaddtt@vuczilina.sk

Manažérka kvality:
mkddtt@vuczilina.sk

 

Telefónne číslo – pre kontakt s prijímateľmi sociálnych služieb

Oddelenie Tel. .číslo
A1 0915 586168
A2 0915 586059
A3 0915 586138
B1 0915 586119
B2 0915 585972
B3 0915 586097
B4 0915 586167
B5 0915 586139