Smernica Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

ZVEREJŇOVANIE:

https://zverejnovanie.zilinskazupa.sk/00651443

ZÁMER PRIAMEHO NÁJMU č.01/2024/ CSS HT – Ambulancia odborného lekára

https://www.zilinskazupa.sk/files/2024/januar/3_1/2024/css-horny-turiec-zamer-priameho-najmu-01_2024.pdf

ZÁMER PRIAMEHO NÁJMU č.02/2024/ CSS HT – Ambulancia  lekára

https://www.zilinskazupa.sk/files/2024/januar/4_1/css-horny-turiec-zamer-priameho-najmu-02_2024.pdf

ZÁMER PRIAMEHO NÁJMU č.03/2024/ CSS HT – bufet

https://www.zilinskazupa.sk/files/2024/januar/3_1/2024/css-horny-turiec-zamer-priameho-najmu-03_2024.pdf

ZÁMER PRIAMEHO NÁJMU č.04/2024/ CSS HT – kaderníctvo

https://www.zilinskazupa.sk/files/2024/januar/3_1/2024/css-horny-turiec-zamer-priameho-najmu-04_2024.pdf