Smernica Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

ZVEREJŇOVANIE:

https://zverejnovanie.zilinskazupa.sk/00651443