Názov a miesto zariadenia: Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 039 19 Turčianske Teplice

Druh soc. služby: zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj

Forma a časový rozsah sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov: pobytová, určitý – neurčitý čas

Domov sociálnych služieb: pobytová, určitý – neurčitý čas

Špecializované zariadenie: pobytová, určitý – neurčitý čas

Denný stacionár: ambulantná, určitý čas

Kapacita CSS Horný Turiec:

Zariadenie pre seniorov: 40 klientov         

Domov sociálnych služieb:  54 klientov

Špecializované zariadenie: 161 klientov

Denný stacionár: 10 klientov

 

Zoznam zriaďovacích listín