EON za rok 2022

 

špecializované zariadenie:           1 171,20 €

domov sociálnych služieb:           1 211,21 €

zariadenie pre seniorov:               1 132,58 €

 

——————————————————————