EON za rok 2021

 

špecializované zariadenie:           1 187,70 €

domov sociálnych služieb:           1 219,16 €

zariadenie pre seniorov:               1 212,20 €

 

——————————————————————

EON za rok 2020

 

špecializované zariadenie:           1 138,06 €

domov sociálnych služieb:           1 165,26 €

zariadenie pre seniorov:               1 164,58 €