Nadácia KIA nás podporila

Nadácia KIA vyhlásila na konci minulého roka zamestnanecký grantový program „Adventný kalendár 2021“ do ktorého sa zapojilo i naše Občianske združenie Spolucítenie. Cieľom projektu bolo zakúpenie kamier, ktoré boli rozmiestnené na izby klientov vyžadujúcich neustále monitorovanie  napríklad z dôvodu ich pozitivity na ochorenie Covid19. Zamestnanci tak môžu sledovať zdravotný stav klientov oveľa intenzívnejšie a rýchlejšie reagovať na prípadné zhoršenie ich zdravotného stavu.

Ďakujeme nadácii KIA za ich dar!

 

 

https://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/Nadacia_Volkswagen_Slovakia_horizontal_RGB_Black-300x66.png

Spolupráca CSS Horný Turiec s Nadáciou Volkswagen Slovakia

 Nadácia Volkswagen Slovakia sa od svojho vzniku riadi najmä mottom „Vedomosti tvoria budúcnosť“. Svoju pomoc tiež rozdeľuje mimovládnym organizáciám v rámci grantového programu „Pomoc zamestnancom“, prostredníctvom ktorého podporuje znevýhodnené skupiny obyvateľstva. OZ Spolucítenie, ktoré sa svojou činnosťou zameriava na aktivity zlepšujúce život klientov v Centre sociálnych služieb Horný Turiec sa v minulom roku stalo úspešným žiadateľom o grant z Nadácie Volkswagen Slovakia. Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality života klientov a zamestnancov centra. 

Prvá a druhá vlna pandémie Covid 19 preverila našu pripravenosť. Klientmi centra patria do najviac ohrozenej skupiny, ktorou sú seniori a mentálne i fyzicky postihnutí ľudia. V tomto období bolo nevyhnutné ich všetkých chrániť v čo najvyššej miere. Preto sa obetaví zamestnanci vzdali osobného života a pracovali v týždenných turnusoch. Museli sa izolovať od svojich rodín, nevideli svoje deti a vzdali sa na toto obdobie i pohodlia domova.

Zariadenia podobného typu sú naprojektované pre ubytovanie klientov, nie však pre ubytovanie vlastných zamestnancov. Náročná práca a fyzické i psychické vypätie sa oveľa ťažšie znášajú, ak nie je zabezpečený kvalitný spánok. V prvej a druhej vlne spali zamestnanci centra na nafukovačkách, karimatkách, prípadne zapožičaných matracoch, čo sa podpísalo na ich zhoršenom zdravotnom stave. Preto sa OZ Spolucítenie rozhodlo požiadať o grant z Nadácie Volkswagen. Žiadosť o grant bola úspešná a občianske združenie mohlo financie využiť na zakúpenie kvalitných matracov. Matrace nám poslúžili počas tretej vlny, kedy bolo centrum zatvorené takmer mesiac v období novembra 2021 i vo februárovej  karanténe r. 2022.

Časť financií bola využitá i na jednorazové rukavice, ktoré sa využívajú v tomto období vo väčšej miere a tiež Pulzné Oxymetre, ktoré sú využívané na meranie saturácie kyslíka, čím bolo možné efektívnejšie reagovať pri zhoršujúcom sa zdravotnom stave klientov a mnohým tak zachrániť život.

Nadácia Volkswagen Slovakia citlivo vníma súčasné problémy, ktorým čelia zariadenia sociálnych služieb a sme nesmierne vďační za ich dar.

 Občianske združenie „SPOLUCÍTENIE“

IČO: 42057833

Sme občianske združenie, ktorého pomoc a aktivity sú zamerané na:

  • zvýšenie kvality života klientov, ktorým sa poskytujú sociálne služby v CSS Horný Turiec Turčianske Teplice
  • riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia
    a nepriaznivého zdravotného stavu
  • podporu, rozvoj a realizovanie aktivít, materiálneho zabezpečenia rozvoja sociálnych služieb pre prijímateľov v CSS Horný Turiec, ktorých financovanie je zabezpečené
    z mimorozpočtových prostriedkov získaných formou darov, grantov. Za účelom realizovania športových, kultúrnych, spoločenských akcií pre klientov, organizovanie relaxačno-rehabilitačných aktivít, pobytov pre klientov, skvalitnenie podmienok a prostredia pre poskytovanie individuálnych, komplexných, ošetrovateľských, rehabilitačných a sociálnych služieb

  Darujte  2% z dane na:

Číslo účtu: IBAN SK53 5600 0000 0024 2203 2001 v  Prima banke Slovensko

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice úprimne ďakuje všetkým, ktorí poukázaním svojich dvoch percent z dane podporia naše občianske združenie. Veľmi nás teší, že aj týmto spôsobom prejavíte svoje pochopenie, spolupatričnosť a empatiu. Vaše príspevky nám pomôžu skvalitniť a spríjemniť život našich prijímateľov a aj vďaka Vašej podpore môžeme pokračovať
v skvalitnení a rozvoji našej organizácie.

Ešte raz úprimná vďaka za podporu.

Kontakt: euddtt@vuczilina.sk