Projekty a dotácie

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dotácie na rozvoj sociálnych služieb, infekčný príplatok, humanitárna pomoc
  • Ministerstvo kultúry SR
  • VÚC Žilina
  • Mesto Turčianske Teplice
  • Nadácia Volkswagen
  • Nadácia SPP
  • Nadácia Henkel Slovensko
  • Nadácia KIA
  • Nadačný fond Telekom