Marionety od Nadácie Henkel

Členovia divadelného krúžku získali financie na krásne marionety. Trpezlivo divadielko nacvičovali niekoľko mesiacov a výsledky svojej práce predviedli deťom z materských škôlok. Radosť a nadšenie bolo na oboch stranách a naši divadelníci s úsmevom a hrdosťou predviedli marionety a svoje divadelné umenie nielen deťom, ale i ostatným klientom zo zariadenia. Deti si pre našich klientov tiež pripravili ako poďakovanie pár milých pesničiek a básničiek. Tešíme sa z nových priateľstiev, ktoré týmto vznikajú a tešíme sa i na novú rozprávku, ktorú náš divadelný krúžok plánuje nacvičiť.

Ďakujeme Nadácii Henkel  za jej dar 

 

Medovníkový domček a marionety od Nadácie Henkel

Dňa  03.08.2023 sme v našom zariadení CSS – Horný Turiec,  pozvali prijímateľov sociálnej služby na nácvik bábkového divadla  Medovníkový domček. Vďaka  projektu sme získali  finančné prostriedky na zakúpenie drevených marionet, s ktorými  sme sa spoločne učili ovládať jednotlivé časti  tela bábok. Prijímatelia prejavovali radosť z marionet, snažili sa s nimi pracovať podľa scenára  ale  napriek tomu si  to vyžaduje dlhodobejší tréning, aby si na svoje drevené bábky zvykli.  Radi by sme potešili  so svojou rozprávkou hlavne tých najmenších, deti z materských škôl v našom okolí.

Marionety pre CSS Horný Turiec od Nadácie Henkel

V jubilejnom 5. ročníku grantového programu Henkel Slovensko seniorom 2023 prijala Nadácia Henkel Slovensko rekordných 200 projektov zameraných na zvyšovanie kvality života seniorov.
Do grantového programu sa zapojilo i Občianske združenie Spolucítenie pri CSS Horný Turiec . Projekt “ Ako dedko s babkou hrali divadlo“ oslovil komisiu a získali sme finančnú hotovosť na zakúpenie krásnych marionet. Janko s Marienkou i Ježibaba sú už v rukách našich divadelníkov a trpezlivo učíme bábky chodiť podľa našich predstáv. Veľmi sa všetci tešíme, až krásnu rozprávku predvedieme deťom z materských škôlok, ktoré nás pravidelne navštevujú. Marionety a rozprávky odohrané s nimi určite potešia i našich klientov a vyčaria im úsmev na tvárach.

 

 

Nová signalizácia od Nadácie SPP

S vekom prichádzajú rôzne zdravotné či fyzické obmedzenia a jedna opatrovateľka na jedného klienta je v našich službách nereálna vec. Okamžité hlásenie krízovej situácie môže mať zásadný vplyv na jej riešenie a dokonca môže zachrániť i život .

Preto sa Centrum sociálnych služieb zapojilo do Výzvy Nadácie SPP – Program podpory partnerstiev s projektom „Bezpečnejší život“. Cieľom projektu bolo zabezpečiť signalizačné zariadenie na jednom z našich oddelení. Projekt bol vybraný a pred Vianocami sme tak mohli novú signalizáciu nainštalovať , čím sme urobili nesmiernu radosť nielen našim klientom, ktorí si v prípade potreby vedia privolať pomoc , ale tiež zamestnancom, ktorý tam môžu rýchlejšie reagovať na zhoršenie zdravotného stavu alebo na rôzne krízové situácie.

Vďaka Nadácii SPP je život v našom centre bezpečnejší

Ďakujeme

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02uw61eKHTAsU59ZZ1V9tnQ5zB5PXxKtnX3Va3JcENcuFG8NJwcxd7p5VkhrGV6vW4l&id=100070102989084

https://www.turciansketeplice.sk/mid/472258/teplicke-zvesti-2-2023.html#m_472258

Projekty a dotácie

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dotácie na rozvoj sociálnych služieb, infekčný príplatok, humanitárna pomoc
  • Ministerstvo kultúry SR
  • VÚC Žilina
  • Mesto Turčianske Teplice
  • Nadácia Volkswagen
  • Nadácia SPP
  • Nadácia Henkel Slovensko
  • Nadácia KIA
  • Nadačný fond Telekom