KOHO HĽADÁME?
V rámci dobrovoľníckeho programu hľadáme ľudí, ktorí by boli ochotní robiť jednu alebo viaceré z uvedených aktivít:
– navštevovanie klientov v CSS Horný Turiec Turčianske Teplice
– vedenie záujmových krúžkov a workshopov
– organizovanie umeleckých vystúpení pre našich klientov
– organizovanie výletov a voľnočasových aktivít

POŽIADAVKY NA DOBROVOĽNÍKA:

– zanietenie a chuť pracovať s ľuďmi
– bezúhonnosť
– možnosť pravidelnej spolupráce
– vek 15 – x rokov

ČO PONÚKAME?
– zážitky a skúsenosti
– pocit zmysluplne stráveného času

V prípade záujmu o zapojenie sa do nášho dobrovoľníckeho programu, kontaktujte prosím CSS Horný Turiec Turčianske Teplice.

inzerát- dobrovoľník