OZNAM

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice oznamuje príbuzným a širokej verejnosti,

že od pondelka 13.9.2021, sú návštevy u nás povolené v režime OTP a to v čase 

od 9:30 hod do 11:00 hod ( každý deň, v prípade potreby možné dohodnúť i individuálne)

 od 13:00 hod do 16:00 hod ( každý deň, v prípade potreby možné dohodnúť i individuálne)

Usmernenie k postupom pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu

MPSVR SR spresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb – pri stupni ostražitosti I. a II. u všetkých návštev u klientov s potrebou testovania (podľa SDPT SARSCoV2*) sa preukazujú negatívnym testom pri vstupe do zariadenia, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa aktuálne platných výnimiek takto:

Návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle:  na sociálnom oddelení

Kontakt:   0911 805 525

                 043/4901546  

alebo e-mail:

socialne2ddtt@vuczilina.sk

socialneddtt@vuczilina.sk

Ďakujeme za porozumenie.

PhDr. Jana Váleková

riaditeľka CSS HT