https://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/Nadacia_Volkswagen_Slovakia_horizontal_RGB_Black-300x66.png

Spolupráca CSS Horný Turiec s Nadáciou Volkswagen Slovakia

 Nadácia Volkswagen Slovakia sa od svojho vzniku riadi najmä mottom „Vedomosti tvoria budúcnosť“. Svoju pomoc tiež rozdeľuje mimovládnym organizáciám v rámci grantového programu „Pomoc zamestnancom“, prostredníctvom ktorého podporuje znevýhodnené skupiny obyvateľstva. OZ Spolucítenie, ktoré sa svojou činnosťou zameriava na aktivity zlepšujúce život klientov v Centre sociálnych služieb Horný Turiec sa v minulom roku stalo úspešným žiadateľom o grant z Nadácie Volkswagen Slovakia. Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality života klientov a zamestnancov centra.

Prvá a druhá vlna pandémie Covid 19 preverila našu pripravenosť. Klientmi centra patria do najviac ohrozenej skupiny, ktorou sú seniori a mentálne i fyzicky postihnutí ľudia. V tomto období bolo nevyhnutné ich všetkých chrániť v čo najvyššej miere. Preto sa obetaví zamestnanci vzdali osobného života a pracovali v týždenných turnusoch. Museli sa izolovať od svojich rodín, nevideli svoje deti a vzdali sa na toto obdobie i pohodlia domova.

Zariadenia podobného typu sú naprojektované pre ubytovanie klientov, nie však pre ubytovanie vlastných zamestnancov. Náročná práca a fyzické i psychické vypätie sa oveľa ťažšie znášajú, ak nie je zabezpečený kvalitný spánok. V prvej a druhej vlne spali zamestnanci centra na nafukovačkách, karimatkách, prípadne zapožičaných matracoch, čo sa podpísalo na ich zhoršenom zdravotnom stave. Preto sa OZ Spolucítenie rozhodlo požiadať o grant z Nadácie Volkswagen. Žiadosť o grant bola úspešná a občianske združenie mohlo financie využiť na zakúpenie kvalitných matracov. Matrace nám poslúžili počas tretej vlny, kedy bolo centrum zatvorené takmer mesiac v období novembra 2021 i vo februárovej  karanténe r. 2022.

Časť financií bola využitá i na jednorazové rukavice, ktoré sa využívajú v tomto období vo väčšej miere a tiež Pulzné Oxymetre, ktoré sú využívané na meranie saturácie kyslíka, čím bolo možné efektívnejšie reagovať pri zhoršujúcom sa zdravotnom stave klientov a mnohým tak zachrániť život.

Nadácia Volkswagen Slovakia citlivo vníma súčasné problémy, ktorým čelia zariadenia sociálnych služieb a sme nesmierne vďační za ich dar.

logo_CSSHornyTuriec_RGBCentrum sociálnych služieb Horný Turiec
Banská 533/19, 039 19  Turčianske Teplice
e-mail: mkddtt@vuczilina.sk
                           mobil: 0905 458 870