Cenník centra pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie

 

Cenník ZpS, DSS, ŠZ – 2021