KRÍZOVÝ PLÁN pri výskyte koronavírusu COVID – 19

Štruktúra krízového planu

 

 


OPATRENIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID–19 A INÝCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ

Vážení príbuzní a verejnosť,

na základe rozhodnutia Krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 6.3.2020 z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, chrípkové a chrípke podobné ochorenia a šíriaci sa koronavírus COVID – 19 z dôvodu zabezpečenia hygienicko-epidemiologického režimu platí do odvolania

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Touto cestou chránime Vás aj Vašich blízkych pred rozširovaním respiračných ochorení.

Za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení ďakujeme.

 

Akékoľvek informácie o poskytovaní sociálnych služieb poskytujeme prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky prostredníctvom kontaktov uvedených na našej stránke.

Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a iné dokumenty Vám odporúčame posielať poštou.

Opatrenia sú účinné do odvolania.

 

 

KONTAKTNÁ OSOBA PRE OTÁZKY KORONAVÍRUSU

Vážení príbuzní klientov, verejnosť a médiá,

obracajte sa prosím ohľadom informácií koronavírusu výhradne na kontaktnú osobu:

PhDr. Eva Hufková, riaditeľka – 0905 413 834

riaditelddtt@vuczilina.sk