PLÁN NÁVŠTEV

 

Centrum sociálnych služieb – Horný Turiec Turčianske Teplice z dôvodu prevencie COVID – 19 umožňuje návštevy klientov

v čase   od 13,00 do 16,00 hod. denne

( v prípade potreby je možné dohodnúť aj individuálne )

 

Návštevy klientov sú možné za dodržania hygienicko – epidemiologických požiadaviek.

 

( Žiadame všetkých príbuzných a známych našich klientov, aby boli voči nim zodpovední a po návrate z iného štátu navštívili klienta zariadenia alebo zobrali klienta do domáceho prostredia po uplynutí 14 dní od príchodu na územie SR).

 

Turčianske Teplice, 9.7.2020                                                                                                                      PhDr. Hufková Eva

                                                                                                                                                                                    riaditeľka

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLÁN  uvoľňovania opatrení 

Plán uvoľňovania opatrení COVID – 19

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NÁVŠTEVY pre prijímateľov sociálnej služby 

Návštevy

 


KRÍZOVÝ PLÁN pri výskyte koronavírusu COVID – 19

Štruktúra krízového planu

 


 

 

KONTAKTNÁ OSOBA PRE OTÁZKY KORONAVÍRUSU

Vážení príbuzní klientov, verejnosť a médiá,

obracajte sa prosím ohľadom informácií koronavírusu výhradne na kontaktnú osobu:

PhDr. Eva Hufková, riaditeľka – 0905 413 834

riaditelddtt@vuczilina.sk