OZNAM

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice oznamuje príbuzným a širokej verejnosti,

že od pondelka 13.9.2021, sú návštevy u nás povolené v režime OTP a to v čase 

od 9:30 hod do 11:00 hod ( každý deň, v prípade potreby možné dohodnúť i individuálne)

 od 13:00 hod do 16:00 hod ( každý deň, v prípade potreby možné dohodnúť i individuálne)

Usmernenie k postupom pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu

MPSVR SR spresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb nasledovne:

pri stupni ostražitosti I. a II. sa všetky návštevy  preukazujú potvrdením o kompletnom zaočkovaní alebo potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste. COVID-19 podľa aktuálne platných výnimiek takto:

 

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle:  na sociálnom oddelení

v pracovných dňoch ( PO-PIA) v čase od 6:00 hod do 14:00 hod

Kontakt:   0911 805 525

                 043/4901546  

alebo e-mail:

socialne2ddtt@vuczilina.sk

socialneddtt@vuczilina.sk

Ďakujeme za porozumenie.

PhDr. Jana Váleková

riaditeľka CSS HT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAM

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice oznamuje príbuzným a širokej verejnosti,

že od pondelka 31.5.2021, sú návštevy u nás povolené

 

Usmernenie k postupom pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu

MPSVR SR spresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb – pri stupni ostražitosti I. a II. u všetkých návštev u klientov s potrebou testovania (podľa SDPT SARSCoV2*) sa preukazujú negatívnym testom pri vstupe do zariadenia, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa aktuálne platných výnimiek takto:

Návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.

 

 

VŠETCI SA TEŠÍME, PRÍĎTE !

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

OZNAM

Vážení rodinní príslušníci a klienti CSS Horný Turiec Turčianske Teplice, po prehodnotení situácie a dôkladnom zvážení sa rozhodlo o uvoľnení opatrení v súvislosti s pandémiou COVID- 19.

Od 03.05. 2021 sa povoľujú návštevy v zariadení podľa vopred dohodnutého termínu:

 

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle:  na sociálnom oddelení

Kontakt:   0911 805 525

                 043/4901546  

alebo e-mail:

socialne2ddtt@vuczilina.sk

socialneddtt@vuczilina.sk

———————————-

 • denné návštevy:           v čase od 13,00 do 16,00 hod.

streda,  piatok , nedeľa: A1, A2, A3, B1                               utorok, štvrtok, sobota: B2, B3, B4, B5

 

————————————

 • na oddeleniach A1, A2, A3:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pred hlavnou budovou, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: cez presklené dvere na jednotlivých oddeleniach
 • na blokoch  B1, B2, B3, B4, B5, C- bloku:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pri jednotlivých blokoch v areáli zariadenia, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: vyčlenená a upravená miestnosť denného stacionára, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • na izbe PSS iba pri paliatívnych a úplne imobilných PSS.

 

 • Doba trvania návštevy 30 minút,
 • počet návštevníkov na jednu návštevu max. 2 osoby,
 • návštevník sa musí zamestnancovi preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, antigénovým testom nie starším ako 24 hodín, aj v prípade potvrdenia o  druhej dávke mRNA /Pfizer Biontech, Moderna/ vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, o prvej dávke vektorovej vakcíny /Astra Zeneca/ proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, potvrdenia o prekonaní COVID-19, ktoré nie je staršie ako 180 dní,
 • počas návštevy používať respirátor FFP2,
 • podpísať Čestné prehlásenie návštevníka,
 • podrobiť sa meraniu telesnej teploty a vydezinfikovanie rúk,
 • nahlásenie návštevy je potrebné minimálne 1 deň vopred na kontaktné čísla,
 • pri paliatívnych PSS sa postupuje individuálne, na základe povolenia riaditeľa zariadenia,
 • žiadame návštevu o dodržanie času návštevy, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a plynulosti návštev,
 • v prípade nepredvídateľných situácií môže byť návšteva posunutá resp. presunutá na iný termín,
 • v prípade nedodržania pravidiel návštevy, nemusí byť umožnená ďalšia návšteva.

Turčianske Teplice, 3.5.2021

 

streda,  piatok , nedeľa: A1, A2, A3, B1                               utorok, štvrtok, sobota: B2, B3, B4, B5

Plán a režim návštev

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

POĎAKOVANIE SPONZOROM A PODPOROVATEĽOM

 

Centrum sociálnych služieb Horný Turiec Turčianske Teplice vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na boji proti pandémii COVID-19  a jej dôsledkom. 

Ďakujeme sponzorom za poskytnuté sponzorské dary – dezinfekčné prostriedky, ochranné rukavice, ochranné obleky, respirátory, rúška, ochranné štíty, potraviny, drogériu, ktoré nám veľmi pomohli pri zvládaní epidémie COVID-19. 

Vďaka takejto pomoci, solidarite a podpore sa nám podarilo úspešne zvládnuť túto náročnú situáciu, pretože aj napriek riziku ohrozenia vlastného zdravia ochotne vykonávali svoju prácu veľmi zodpovedne. Vaša podpora nás posilňuje aj v týchto náročných časoch a je úctyhodné, že myslíte na našich seniorov a zamestnancov. 

 

Veľké poďakovanie patrí:

HULLMARK, s.r.o.  – Marek HULLA

Mgr. Dušan HRIVNÁK

TETA Drogérie Turčianske Teplice – Peter Kantor

Mesto Turčianske Teplice – Mgr. Igor Hus

Obec Čremošné – Mgr. Zuzana Chorváthová

Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica

Poľnohospodárske družstvo „SNP” – Sklabiňa

Rybárstvo Požehy, s.r.o

SYREX, s.r.o

Morky Petránek, s.r.o

SHP, s.r.o

Občianske združenie DOBRÝ PASTIER- KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

BATEA – Eugen Jurášek

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Oznam

 

Karanténa v CSS HT

 

Centrum sociálnych služieb Horný Turiec týmto oznamuje, že celé zariadenie vrátane lekárskych ordinácií je do odvolania uzatvorené a je v karanténe vyhlásenej pre pozitívne prípady na covid-19.

Žiadame pacientov všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Martina Froľa aby ho pred prípadným zámerom navštíviť jeho ordináciu vopred kontaktovali na telefónnom čísle 043/4131428, prípadne na e-mailovej adrese predpislieky@gmail.com, resp. facebooku a pán doktor posúdi nutnosť návštevy v ordinácii.

Taktiež žiadame pacientov lekára vnútorného lekárstva a kardiológie MUDr. Jána Červeňa aby ho pred návštevou ordinácie kontaktovali na telefónnom čísle 0908/512261.

Vopred nedohodnuté návštevy pacientov ordinácií nebudú do centra sociálnych služieb vpustené.

 

Ďakujeme za porozumenie.

PhDr. Jana Váleková

riaditeľka CSS HT

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLÁN  uvoľňovania opatrení 

Plán uvoľňovania opatrení COVID – 19

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NÁVŠTEVY pre prijímateľov sociálnej služby 

Návštevy

 


KRÍZOVÝ PLÁN pri výskyte koronavírusu COVID – 19

Štruktúra krízového planu

 


 

 

KONTAKTNÁ OSOBA PRE OTÁZKY KORONAVÍRUSU

Vážení príbuzní klientov, verejnosť a médiá,

obracajte sa prosím ohľadom informácií koronavírusu výhradne na kontaktnú osobu:

PhDr. Jana Váleková, riaditeľka – 0905 413 834, 043/492 34 07

riaditelddtt@vuczilina.sk