Aktuálne informácie a usmernenia 

Informácie k očkovaniu proti ochoreniu Covid19 

MZ_letak_pre_DSS_print usmernenie-ZSS – covid 19

 

Usmernenia MPSVR SR a ÚVZ SR pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom ochorenia Covid19 

usmernenie-CSS – covid 19

 


 

O z n a m     pre návštevy prijímateľov sociálnej služby

 

V nadväznosti na zvyšujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením COVID-19 a s tým súvisiace postupné sprísňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k ich obmedzeniu aj v oblasti sociálnych služieb.

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice:

  Každá cudzia osoba vstupujúca do prevádzky (návštevy klientov, dodávatelia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, atď.) je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty.

Návšteva v zariadení CSS Horný Turiec v zelenej zóne je povinná dodržiavať platné epidemiologické opatrenia poskytovateľa sociálnej služby vrátane použitie OOP ( osobných ochranných pomôcok )  vykonať dezinfekciu rúk, mať prekryté horné dýchacie cesty a podstúpiť scríning (meranie teploty). V prípade, že osoba má prejavy ochorenia (kašeľ, nádcha a pod), návšteva nebude umožnená.

 Návšteva v zariadení CSS Horný Turiec v červenej zóne je možná len na základe súhlasu riaditeľky zariadenia. Počas návštevy je povinnosť dodržiavať platné epidemiologické opatrenia poskytovateľa sociálnej služby vrátane použitie všetkých OOP ( osobných ochranných pomôcok ) .

Klient zariadenia po návrate z domáceho prostredia alebo z nemocnice, kde strávil viac ako 24 hodín je povinný:

 • bezodkladne informovať o úzkom pozitívnom kontakte,
 • stráviť 5 dní v izolácii. V prípade, že sa počas izolácie prejavia príznaky ochorenia, o dĺžke izolácie rozhoduje ošetrujúci lekár,
 • počas trvania izolácie je prísny zákaz návštev, prípadne návštevy povolí vo výnimočnej situácie riaditeľka zariadenia.

 

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice si  vyhradzuje právo priebežne upraviť podmienky (na základe možností a schopností PSS dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia, jeho priestorových, materiálno technických, personálnych možností a na základe vydania nového nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia).

Turčianske Teplice, 12.10.2022

PhDr. Jana Váleková, riaditeľka CSS Horný Turiec

——————————————————————————————————————————————

Neaktuálne

OZNAM PRE NÁVŠTEVY

 

Vážení rodinní príslušníci a klienti CSS Horný Turiec Turčianske Teplice, po prehodnotení súčasnej situácie Interný krízový tým CSS Horný Turiec

rozhodol o sprísnení opatrení v súvislosti s ochorením COVID- 19: oddelenia B1, B2B4  sú od 24.10.2022 (vrátane)  do odvolania v špeciálnom režime (červená zóna).

 

 Návšteva na daných oddeleniach je možná len na základe súhlasu riaditeľky zariadenia.

Počas návštevy je povinnosť dodržiavať platné epidemiologické opatrenia poskytovateľa sociálnej  služby vrátane použitie všetkých OOP ( osobných ochranných pomôcok ) .

Návštevy na ostatných oddeleniach prosíme o dodržiavanie interných nariadení  :

 • pri príchode do zariadenia sa podrobiť meraniu telesnej teploty a vydezinfikovanie si rúk
 • počas celej návštevy používať vhodné prekrytie horných ciest dýchacích
 • podpísať Čestné vyhlásenie návštevníka

 

V prípade nedodržania pravidiel, nemusí byť umožnená ďalšia návšteva.

 

Turč. Teplice, 24.10.2022                                                                                 PhDr. Jana Váleková,     riaditeľka

——————————————————————————————————————————————

Neaktuálne

OZNAM  ( zo dňa 25.7.2022 )

Vážení rodinní príslušníci a klienti CSS Horný Turiec, snažíme sa o maximálnu ochranu zdravia ako našich klientov a zamestnancov, tak  i všetkých rodinných príslušníkov.

Z dôvodu zhoršovania sa epidemiologickej situácie a po jej prehodnotení a dôkladnom zvážení  vedenie zariadenia rozhodlo o sprísnení opatrení v súvislosti s pandémiou COVID- 19.

S účinnosťou od 25.07.2022  do odvolania sa povoľujú návštevy v exteriéry zariadenia vo vyhradených hodinách a to za daných podmienok:

 • Registrácia príbuzných prebieha na vrátnici CSS Horný Turiec na telefónnom čísle: 043/492 2519,492 3860
 • denné návštevy: v čase od 14,00 do 16,00 hod. výhradne v exteriéri

Oddelenia A1, A2, A3 v exteriéri len po dohode so staničnou sestrou.

 • Doba trvania návštevy v exteriéri 30 minút,
 • počet návštevníkov na jednu návštevu v exteriéry max. 4 osoby,
 • podpísať Čestné prehlásenie návštevníka,
 • podrobiť sa meraniu telesnej teploty a vydezinfikovaniu rúk,
 • nevyhnutné preukázať sa negatívnym AG test max. 48 hodín starý/ test možné vykonať za

poplatok 5€ v zariadení CSS Horný Turiec

 • počas návštevy v exteriéri používať vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • nahlásenie návštevy je potrebné minimálne 1 deň vopred na kontaktné čísla,
 • pri paliatívnych PSS sa postupuje individuálne, na základe povolenia riaditeľa zariadenia,
 • v prípade nepredvídateľných situácií môže byť návšteva posunutá resp. presunutá na iný termín,
 • v prípade nedodržania pravidiel návštevy nemusí byť umožnená ďalšia návšteva.
 • Klienti CSS Horný Turiec sa môžu pohybovať výhradne v areáli zariadenia.
 • Dovolenky a návštevy v domácom prostredí sa pre klientov neodporúčajú, resp. na základe individuálneho posúdenia

 

Turčianske Teplice, 25.07.2022

PhDr. Jana Váleková, riaditeľka CSS Horný Turiec

 

Usmernenia lekár

Oznam 25.07.2022

Usmernenie od 25.07.2022

 

 —————————————————————————————————————————————–

Neaktuálne

POVOLENIE NÁVŠTEV OD 22.03.2022 V CSS HORNÝ TURIEC

Od 22.03.2022 sú návštevy V CSS Horný Turiec ZNOVU POVOLENÉ. PRE NÁVŠTEVY NAĎALEJ PLATIA VŠETKY OPATRENIA A PODMIENKY, KTORÉ PLATILI PRED ZÁKAZOM NÁVŠTEV.

Na základe rozhodnutia vedenia centra a krízového štábu zo dňa 21.3.2022 sa povoľujú návštevy klientov CSS Horný Turiec.
môžu prijímatelia opustiť zariadenie z dôvodu návštevy, pobytu u príbuzných, známych:
1. Počas celej návštevy je nutné dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim a mať nasadený ochranný respirátor.
2. Návštevy prebiehajú v exteriéri vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej konzultácii na izbe klienta.
3. Dĺžka trvania návštevy v exteriéri je neobmedzená, v interiéri / izba klienta / max. 30 minút.
4. Na návštevy sa vopred nahlasujte na príslušnom oddelení, kde je klient ubytovaný.
5. Prosíme Vás o rešpektovanie režimu v centre a pokynov našich zamestnancov.
6. Klienti môžu opustiť zariadenie z dôvodu návštevy, pobytu u príbuzných, známych:
• na dlhší čas /max. dĺžka stanovená v Zákone 448/2008 Z.z. o sociálnych službách/
• pri návrate do zariadenia prijímateľa otestujeme Ag testom.
Prosíme príbuzných, ktorí si chcú prísť pre prijímateľa, aby vopred telefonicky kontaktovali: 043/4901546

 

Turčianske Teplice, 21.03.2022                                                                                 PhDr. Jana Váleková

riaditeľka CSS Horný Turiec

 

Neaktuálne
PRÍDITE NAVŠTÍVIŤ SVOJICH BLÍZKYCH
Opatrenia platné v CSS Horný Turiec od 7.3.2022.
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec oznamuje, že od 7.3.2022 budú NÁVŠTEVY v zariadení POVOLENÉ a to v čase od 10:00 do 17:00 hodiny.
Návšteva pri vstupe do zariadenia a počas návštevy v interiéri musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, použiť dezinfekciu, prejsť vstupným filtrom ( meranie telesnej teploty) a dodržiavať potrebné epidemiologické opatrenia.

Oznamujeme, že v zmysle odporúčaní RÚVZ so sídlom v Martine návšteva je povinná

– ohlásiť návštevu v čase od 10.00h – 12.00h na príslušnom oddelení kde je ubytovaný príbuzný / tel. 0434922519/

– o návšteve rozhodne zmenová sestra oddelenia

– neohlásení príbuzní nemôžu absolvovať návštevu

– pred návštevou je potrebný AG test nie starší ako 48 hod

O prípadných ďalších zmenách vás budeme včas informovať

Za pochopenie ďakujeme

CSS Horný Turiec

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU.


6_zásad_COVID

 

Neaktuálne

OZNAM

Vážení rodinní príslušníci a klienti CSS Horný Turiec Turčianske Teplice, po prehodnotení situácie

a dôkladnom zvážení sa rozhodlo o sprísnenie opatrení v súvislosti s pandémiou COVID- 19.

Od   24.01.2022  ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Registrácia videohovorov prebieha na tomto telefónnom čísle:  na sociálnom oddelení

Kontakt:   0910706300 alebo telefonicky priamo na oddelení

nahlásenie videohovoru je potrebné minimálne 1 deň vopred na kontaktné čísla,

 • pri paliatívnych PSS sa postupuje individuálne, na základe povolenia riaditeľa zariadenia,
 • žiadame návštevu o dodržanie času videohovoru, aby nedochádzalo k nedorozumeniam,
 • v prípade nepredvídateľných situácií môže byť videohovor posunutý resp. presunutý na iný termín,

 

Turčianske Teplice, 21.01.2022                                                                                                                     PhDr. Jana Váleková

                                                                                                                                                                          riaditeľka CSS Horný Turiec

 

Neaktuálne

Obmedzenia v CSS HT

 Centrum sociálnych služieb Horný Turiec týmto oznamuje, že celé zariadenie vrátane lekárskych ordinácií je do odvolania uzatvorené

Žiadame pacientov všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Martina Froľa aby ho pred prípadným zámerom navštíviť jeho ordináciu vopred kontaktovali na telefónnom čísle 043/4131428,

prípadne na e-mailovej adrese predpislieky@gmail.com, resp. facebooku a pán doktor posúdi nutnosť návštevy v ordinácii.

Taktiež žiadame pacientov lekára vnútorného lekárstva a kardiológie MUDr. Jána Červeňa aby ho pred návštevou ordinácie kontaktovali na telefónnom čísle 0908/512261.

Vopred nedohodnuté návštevy pacientov ordinácií nebudú do centra sociálnych služieb vpustené.

Ďakujeme za porozumenie.

PhDr. Jana Váleková

riaditeľka CSS HT


KRÍZOVÝ MANAŽMENT COVID 19

Krízový manažment pre CSS Horný Turiec počas pandémie ochorenia Covid

KRÍZOVÝ MANAŽMENT  V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 – USMERNENIE K
POSTUPU PRE PRÍPAD PRVÉHO POZITÍVNE TESTOVANÉHO NA SARS-CoV-2 VARIANT
OMICRON (22.12.2021)
Pri potvrdení prvého pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 variant Omicron u prijímateľa
sociálnej služby alebo zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby (v prípade, že pozitívne
testovaný zamestnanec nebol posledných päť dní v prevádzke, nie je nutné vykonať tieto
opatrenia), je potrebný nasledovný postup:

 Celé zariadenie sa stane červenou zónou.

 Pripraviť zariadenie na vytváranie červenej a zelenej zóny.

 Znížiť mobilitu tých zamestnancov (práca z domu), ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná
na pracovisku z hľadiska poskytovania odborných a obslužných činností.

 Zákaz návštev (s výnimkou situácií, ktoré neznesú odklad) pokiaľ je celé zariadenie
v červenej zóne, následne podľa jednotlivých zón. V zelenej zóne je možné umožniť
návštevy podľa prevádzkových možností poskytovateľa.

 V červenej zóne je umožnenie návštevy iba v situáciách, ktoré neznesú odklad a každú
vstupujúcu osobu otestovať bez uplatnenia výnimky.

 Návštevy sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa.

 Zákaz vstupu cudzím osobám do prevádzky, okrem poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, nevyhnutných dodávateľských prác – havarijné situácie, dodávka potravín,
atď..

 Určiť zodpovednú a kompetentnú osobu, ktorá bude vykonávať monitoring zdravotného
stavu prijímateľov a zamestnancov.

 Zabezpečiť testovanie všetkých prijímateľov a zamestnancov podľa pokynov v tomto
usmernení.

 Zabezpečiť stravovanie prijímateľov na obytných izbách, používať jednorazové nádoby.

 Zabezpečiť stravovanie zamestnancov tak, aby sa zamestnanci jednotlivých úsekov
nestretali.

 Zvýšiť hygienicko-epidemiologické opatrenia. V priestoroch so zvýšenou kumuláciou osôb
používať germicídne žiariče a pravidelne vetrať. Dekontaminovať plochy postrekom
a oterom.

 Kontaktovať príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej iba „RÚVZ“).

 V prípade potreby konzultácie a otázok kontaktovať Intervenčný tím MZ SR.

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a dezinfekcia
 Pri akejkoľvek pracovnej činnosti s prijímateľom je potrebné používať vhodné OOPP
(jednorazový ochranný oblek, ochranné okuliare alebo ochranný štít, respirátor
FFP2/FFP3, jednorazové ochranné rukavice a jednorazové návleky na obuv). Po jeho
znečistení biologickým materiálom je potrebné vykonať okamžitú výmenu
kontaminovaného pracovného prostriedku a likvidovať ako nebezpečný odpad do nádob
na to určených. Použité jednorazové OOPP (oblek, respirátor, rukavice, návleky) sa
likvidujú, nie je možné ich opakovane používať ani v prípade ich dekontaminácie.

 Dodržiavať bariérovú opatrovateľskú a ošetrovateľskú techniku.

 Vykonávať dezinfekciu rúk/rukavíc za použitia alkoholových dezinfekčných prípravkov,
dezinfekciu všetkých priestorov. Na dezinfekciu je potrebné používať prostriedky
s virucídnym účinkom podľa návodu na použitie.

Testovanie prijímateľov a zamestnancov
 V prípade ak bol pozitívny výsledok na SARS-CoV-2 variant Omicron zachytený u osoby
v rámci individuálneho testovania, je potrebné po dohode s RÚVZ najneskôr do 48 hodín
od potvrdenia výsledku, zabezpečiť odbery na PCR testovanie u všetkých prijímateľov
a zamestnancov prevádzky. Zariadenie zostáva uzatvorené a celé v červenej zóne až do
výsledkov PCR testovania, na základe ktorého sa zariadenie rozdelí na jednotlivé zóny.
V prípade, že zo štrukturálnych dôvodov nie je možné vytvoriť zóny, ostáva celé
zariadenie v červenej zóne.

 V prípade ak bol pozitívny výsledok na SARS-CoV-2 variant Omicron zachytený v rámci
PCR testovania všetkých prijímateľov a zamestnancov prevádzky, sa osoby s negatívnym
výsledkom denne testujú antigénovým testom počas troch dní od potvrdenia výskytu
SARS-CoV-2 variantu Omicron v prevádzke. Ak testovaná osoba bude tri dni po sebe
vykazovať negatívny výsledok, je možné tohto prijímateľa umiestniť v zelenej zóne.

 Antigénové testovanie sa následne vykonáva u všetkých prijímateľov a zamestnancov
s negatívnym výsledkom PCR testu každé tri dni, pri výskyte príznakov sa osoba testuje
bezodkladne. V prípade potvrdenej pozitivity antigénovým testom je potrebné po dohode
s RÚVZ zabezpečiť opakované odbery na PCR test u všetkých zamestnancov
a prijímateľov. V prípade šírenia nákazy v prevádzke a postupného pribúdania
pozitívnych prípadov, sa odporúča vykonávať opakované odbery na PCR testovanie po
dohode s RÚVZ v intervale 5 až 7 dní, až do výskytu posledného pozitívneho prípadu.

 Každý zamestnanec vstupujúci do prevádzky je povinný denne sa otestovať antigénovým
testom (bez uplatnenia výnimky).

 Ďalší postup v súlade:
 so semafórom Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky pre prípad pandémie,

 s odporúčaniami príslušného RÚVZ,

 s odporúčaniami  Intervenčného tímu MZ SR.

 

Neaktuálne

OZNAM

Vážení rodinní príslušníci a klienti CSS Horný Turiec Turčianske Teplice, po prehodnotení situácie

a dôkladnom zvážení sa rozhodlo o uvoľnení opatrení v súvislosti s pandémiou COVID- 19.

Počas núdzového stavu od 10.01.2022 do 22.02.2022  sa povoľujú návštevy v zariadení podľa vopred dohodnutého termínu.

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle:  na sociálnom oddelení

Kontakt:   0911 805 525              alebo e-mail:         socialne2ddtt@vuczilina.sk

                 043/4901546                                             socialneddtt@vuczilina.sk

 • preukázanie sa : očkovaný/prekonaný negatívny AG test max. 48 hod. starý
 • preukázanie sa : neočkovaný negatívny RT- PCR test max. 72 hodín starý
 • počas návštevy používať respirátor FFP2, rukavice, návleky,
 • podpísať Čestné prehlásenie návštevníka,
 • podrobiť sa meraniu telesnej teploty a vydezinfikovaniu rúk,
 • nahlásenie návštevy je potrebné minimálne 1 deň vopred na kontaktné čísla,
 • pri paliatívnych PSS sa postupuje individuálne, na základe povolenia riaditeľa zariadenia,
 • žiadame návštevu o dodržanie času návštevy, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a plynulosti návštev,
 • v prípade nepredvídateľných situácií môže byť návšteva posunutá resp. presunutá na iný termín,
 • v prípade nedodržania pravidiel návštevy, nemusí byť umožnená ďalšia návšteva.

Turčianske Teplice, 10.01.2022


PhDr. Jana Váleková

riaditeľka CSS Horný Turiec

 

Neaktuálne

Usmernenie o opatreniach počas núdzového stavu v súvislosti s          COVID-19 od 10.01.2022 do 22.02.2022

NÁVŠTEVY A POBYT MIMO ZARIADENIA

Základné a všeobecné ustanovenia

 • Účelom smernice je usmernenie k umožneniu návštev v Centre sociálnych služieb – Horný Turiec Turčianske Teplice  (ďalej: CSS – Horný Turiec) a pobyt mimo zariadenia v domácnosti rodinného príslušníka prijímateľa sociálnych služieb.
 • Smernica vychádza z dokumentu postupu spolupráce s rodinou počas pandémie z dôvodu rizika sociálnej izolácie MPSVaR SR. Koncepcia návštev počas pandemickej situácie COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb (ďalej len ,,ZSS”).
 • Konkrétne podmienky uvoľňovania sú určené vzhľadom na priestorové, materiálno technické a personálne možnosti CSS – Horný Turiec.
 • O obsahu stanovených podmienok budú informovaní zamestnanci zariadenia, klienti (spôsobom pre nich zrozumiteľným), rodinní príslušníci prostredníctvom webovej stránky zariadenia csshornyturiec.sk.

Pravidlá k postupu návštev

 • Návštevy príbuzných a blízkych osôb prijímateľov CSS – Horný Turiec nie je možné realizovať, ak je rozhodnutím RÚVZ Martin nariadená karanténa zariadenia, s výnimkou prijímateľov v paliatívnej starostlivosti alebo situáciách, ktoré neznesú odklad.
 • V tomto čase odporúčame využívanie informačno-komunikačných technológií na sprostredkovanie kontaktu prijímateľom zariadenia s príbuznými a blízkymi osobami na diaľku.

Priestory určené na návštevy

 • na oddeleniach A1, A2, A3:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pred hlavnou budovou, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: cez presklenené dvere na jednotlivých oddeleniach
 • na blokoch B1, B2, B3, B4, B5, C- bloku:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pri jednotlivých blokoch v areáli zariadenia, za dodržania prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: vyčlenená a upravená miestnosť denného stacionára, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • na izbe PSS iba pri paliatívnych a úplne imobilných PSS.

Všeobecné podmienky realizácie návštevy v CSS Horný Turiec:

 • návšteva bude realizovaná v termíne a čase vopred dohodnutom so sociálnou pracovníčkou na tel. čísle : 0911 805 525; 043/4901546;
 • návštevy sú umožnené osobám, ktoré nejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, t. j. zvýšená telesná teplota nad 37,2o C, kašeľ, kýchanie, celková slabosť a pod.;
 • návštevy sú umožnené osobám, ktoré v zmysle platných predpisov nepodliehajú karanténnym opatreniam;
 • podľa miestnych poveternostných podmienok je preferované realizovanie návštevy v externých priestoroch zariadenia (momentálne je k dispozícii priestor pred budovou zariadenia, lavičky medzi oddeleniami );
 • pri realizácii návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia je nevyhnutné dodržiavanie všetkých hygienicko-preventívnych opatrení – správne prekrytie horných dýchacích ciest (podľa aktuálnej vyhlášky rúškom alebo respirátorom FFP2), dezinfekcia rúk, resp. používanie jednorázových rukavíc, návlekov, dodržiavanie odstupov a pod.;
 • po zrealizovaní návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia je priestor, v ktorom sa táto návšteva zrealizovala náležite ošetrený v zmysle platných hygienicko-preventívnych opatrení – vyvetranie priestoru, dezinfekcia dotykových plôch, vyžiarenie germicídnym žiaričom;
 • po zrealizovaní návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia je v tomto priestore vykonaná dezinfekcia dotykových plôch;
 • v rovnakom čase je umožnená návšteva maximálne dvom osobám k jednému prijímateľovi sociálnych služieb;
 • každý návštevník sa preukáže negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 48 hodín. Táto povinnosť platí aj pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú očkované.
 • počas celej návštevy mať prekryté horné dýchacie cesty (ústa, nos) respirátorom FFP2, použiť návleky, vydezinfikovať si ruky, podrobiť sa povinnej administratíve;
 • doba trvania návštevy vo vnútorných a vonkajších priestoroch zariadenia je max. 15 minút;
 • realizácia návštevy vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch zariadenia nie je umožnená osobám, ktoré javia príznaky akútneho respiračného ochorenia (kašeľ, kýchanie, zvýšená telesná teplota), osobám, ktoré podliehajú karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením Covid-19 alebo, ktoré boli v styku s osobou chorou na Covid-19;
 • realizácia návštev nie je umožnená na izbách prijímateľov sociálnych služieb, v priestoroch, ktoré podliehajú karanténnym opatreniam, tzv. červené zóny, a počas výkonu plánovaných odborných a obslužných činností; realizácia takýchto návštev je možná len po udelení výnimky riaditeľkou zariadenia v odôvodnených prípadoch.

Povinnosti CSS Horný Turiec pri realizácii návštev vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia:

 • zistenie, či zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby umožňuje prijatie návštevy, resp. či si prijatie návštevy prijímateľ sociálnej služby praje;
 • príprava prijímateľa sociálnej služby na realizáciu návštevy podľa miesta výkonu návštevy (vonkajšie alebo vnútorné priestory), jedná sa hlavne o primerané oblečenie, úpravu, psychickú podporu, sprevádzanie do priestorov na realizovanie návštevy a v prípade potreby prítomnosť a dohľad počas trvania návštevy;
 • naplánovanie a zaevidovanie termínu návštevy do Harmonogramu návštev vrátane prípravy všetkých formulárov, osobných ochranných pomôcok;
 • príprava priestoru pre realizáciu návštevy – dezinfekcia dotykových plôch, vyvetranie vnútorných priestorov a ich vyžiarenie germicídnym žiaričom, estetická úprava priestorov;
 • vyzdvihnutie návštevníkov pred vstupom do zariadenia a ich sprievod do priestorov určených pre kontrolu telesnej teploty, vyplnenia požadovaných tlačív, kontroly potvrdení o vykonaní RT-PCR testov na prítomnosť ochorenia Covid-19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hod. a zdokumentovanie návštevy;
 • skontrolovanie správneho prekrytia horných dýchacích ciest, dezinfekcie rúk a používania ostatných potrebných osobných ochranných pomôcok návštevníkov;
 • sprievod návštevníkov do priestorov určených na realizovanie návštevy a ich sprievod zo zariadenia po zrealizovaní návštevy;
 • sledovanie času určeného pre realizovanie návštevy vo vnútorných a vonkajších priestoroch zariadenia;
 • starostlivosť o vnútorné a vonkajšie priestory zariadenia po zrealizovaní návštevy a ich príprava pre ďalšiu návštevu v zmysle platných hygienicko-preventívnych postupov (dezinfekcia dotykových plôch, vetranie, vyžiarenie germicídnym žiaričom);
 • sprievod prijímateľa sociálnej služby do izby po zrealizovaní návštevy, jeho podpora v prípade potreby.

Povinnosti návštevníkov CSS Horný Turiec:

 • dohodnutie termínu návštevy vopred na sociálnom oddelení, tel. č.:0911 805 525

           043/4901546,

 • dodržiavanie vopred dohodnutého termínu a času návštevy, prípadné zmeny je možné vopred konzultovať a dohodnúť na vyššie uvedenom tel. čísle;
 • pohybovanie sa vo vnútorných a vonkajších priestoroch zariadenia len v sprievode zamestnanca a len v priestoroch určených pre návštevu;
 • riadenie sa pokynmi zamestnancov zariadenia počas návštevy;
 • pred vstupom do priestorov zariadenia podrobenie sa meraniu telesnej teploty a kontrole správneho prekrytia horných dýchacích ciest a použitia osobných ochranných prostriedkov (dezinfekcia rúk, použitie jednorázových rukavíc, resp. ochranného celotelového overalu a pod.);
 • vyplnenie tlačív: Čestné prehlásenie pre návštevy;
 • preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 48 hodín ( očkovaní, prekonaní klienti) na prítomnosť ochorenia Covid-19; táto povinnosť platí aj pre osoby po prekonaní ochorenia Covid-19 a po zaočkovaní druhou, tretou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19;
 • dodržiavanie doby trvania návštevy;
 • dodržiavanie všetkých hygienicko-preventívnych opatrení počas návštevy v zariadení (odstup, prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, zdržanie sa fyzického kontaktu);

Príjem žiadateľa do zariadenia:

 • prijímateľ sa pri návrate do zariadenia preukáže negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 48 hodín,
 • vestibul zariadenia, kde si klienta i jeho osobné veci prevezme zdravotnícky personál a sociálna pracovníčka zariadenia;
 • žiadateľ a rodinný príslušník vyplní Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave;
 • nový prijímateľ sociálnej služby je zdravotníckym personálom bezkontaktne prevedený do izolačnej izby;
 • klient zostáva 10 dní v izolačnej izbe a bude pravidelne sledovaný jeho zdravotný stav;
 • po uplynutí 10 – dňového pobytu v izolačnej miestnosti, je klient premiestnený na svoju izbu s dodržiavaním preventívnych opatrení ( nosenie rúška, časté umývanie rúk, zakrývanie si nosa a úst pri kašľaní…,)

Pobyt mimo CSS Horný Turiec:

 • prijímateľovi bude umožnený pobyt mimo zariadenia podľa potreby a usmernenia personálu oddelenia za dodržiavania všeobecných zásad prevencie pred nákazou COVID-19, s odporúčaním vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou osôb a dodržiavania aktuálne platných epidemiologických opatrení;
 • každý pohyb prijímateľa mimo areál zariadenia eviduje personál oddelenia, kde je prijímateľ umiestnený v príslušnej evidencii ..Denný pohyb klientov“.
 • Pobyt mimo zariadenia sa odporúča v čase 9,30 hod. – 11,30 hod..

Pobyt mimo CSS Horný Turiec v domácnosti rodinného príslušníka:

 • prijímateľovi bude umožnený pobyt mimo zariadenia v domácnosti rodinného príslušníka v období od 10.01.2022 do 22.02.2022 celých 10 dní za dodržiavania všeobecných zásad prevencie pred nákazou COVID-19, s odporúčaním okruhu osôb len z jednej domácnosti, v ktorej trávy pobyt mimo zariadenie, za podmienok dodržiavania aktuálne platných epidemiologických opatrení; pobyt mimo zariadenia v domácnosti rodinného príslušníka s prenocovaním prijímateľ nahlasuje min. 3 dni vopred do 7,30 hod. na sociálnom oddelení;
 • všetci rodinní príslušníci prijímateľa, ktorí budú v priamom kontakte počas pobytu mimo zariadenie v jednej domácnosti, vypíšu čestné prehlásenie o zdravotnom stave

Podmienky návratu prijímateľa do CSS Horný Turiec:

 • odporúčanie min. 10 dní;
 • podmienky návratu sú vždy aktualizované podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, s ktorými je prijímateľ pred návratom do zariadenia oboznámený a sú pre prijímateľa záväznými;
 • preventívne opatrenia po návrate z pobytu mimo zariadenia:
 1. prijímateľ sa pri návrate do zariadenia preukáže negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 48 hodín,
 2. prijímateľovi zariadenia, bude zmeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom,
 3. prijímateľ podpíše Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave klienta a osôb, s ktorými bol v styku,
 4. prijímateľ absolvuje preventívnu izoláciu v izolačnej miestnosti, na desiaty deň je testovaný antigénovým testom. V prípade negatívneho výsledku je preventívna izolácia ukončená.
 • rodinný príslušník, ako aj prijímateľ sociálnej služby, počas celej doby opustenia zariadenia (mimo domácnosti rodinného príslušníka) je povinný mať vhodne prekryté horné dýchacie cesty (ústa, nos) a dodržiavať také preventívne epidemiologické opatrenia vo vzťahu k prijímateľovi, aby sa v čo najväčšej miere eliminovala možnosť jeho nákazy;
 • ak sa u rodinného príslušníka, u ktorého bol prijímateľ v domácnosti, kedykoľvek po dobu 14 dní po návrate prijímateľa sociálnej služby do zariadenia potvrdí ochorenie na COVID – 19, je povinný bezodkladne informovať zariadenie;
 • ak sa potvrdí ochorenie na COVID – 19 u prijímateľa sociálnych služieb, poskytovateľ je povinný kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti rodinného príslušníka, kde prijímateľ sociálnej služby absolvoval pobyt mimo zariadenia v období 14 dní pred potvrdením nákazy.

Preventívne opatrenia pri pobyte mimo CSS Horný Turiec– POUČENIE:

Prijímatelia sociálnych služieb a ich rodinní príslušníci sú povinní pri pobyte mimo zariadenia dodržiavať zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID – 19 a to najmä:

 • časté umývanie rúk mydlom a teplou vodou po dobu minimálne 20 sekúnd,
 • ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou, ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je
  potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky,
 • pred vstupom do vnútorných priestorov použiť dezinfekciu rúk,
 • nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa a úst,
 • zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou, tú
  následne zahodiť do koša,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia,
 • podľa možnosti dodržiavať vzdialenosť najmenej 2 metre medzi sebou,
 • nechodiť na miesta s vysokou koncentráciou ľudí,
 • dbať na zvýšenú dezinfekciu predmetov a povrchov,

Záverečné ustanovenie

 • opatrenia v súvislosti s uvoľňovaním sú priamo závislé od vývoja epidemiologickej situácie, od jednotlivých rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR, MPSVaR SR, MZ SR, Vlády SR, RÚVZ;
 • zmeny v opatreniach týkajúce sa tejto smernice budú upravené dodatkom k smernici;
 • konkrétne zmeny v postupoch môžu nastať aj na základe dopytu zo strany prijímateľov sociálnych služieb, ich možností a schopností dodržiavať hygienicko – epidemiologické opatrenia, priestorových, materiálno-technických a personálnych možností zariadenia.

Turčianske Teplice, dňa 10.01.2022

 

 PhDr. Jana Válekov

     riaditeľka CSS Horný Turiec

 

VIDEOHOVOR
Vážení príbuzní,
z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v našom regióne a zákazu návštev v centre, by sme radi ponúkli možnosť spojiť sa s Vašimi príbuznými prostredníctvom
SKYPE ( Css Horný Turiec), MESSENGER ( Css Horný Turiec), alebo WHATSAPP v čase od 8:30 do 14:30.
Videohovor si prosím vopred telefonicky dohodnite na na tel. č. 0910 706 300, kde Vám poskytnú i ostatné bližšie informácie.
PS: Telefonovať si môžete tak, ako doteraz, či už na vlastné mobily Vašich blízkych alebo na služobné telefóny na oddelenia.
Ďakujeme za trpezlivosť a ústretovosť!
Spoločne to zvládneme!
PhDr. Jana Váleková – riaditeľka

Neaktuálne

Vážení príbuzní, 

z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v našom regióne a na základe nariadenia riaditeľky CSS Horný Turiec platí 

  od  25. 10. 2021   do odvolania

ZÁKAZ NÁVŠTEV     

v priestoroch interiéru aj exteriéru. 

Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.


Dňa: 25.10.2021 

PhDr. Jana Váleková

riaditeľka CSS Horný Turiec

Na základe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia  COVID – 19

ZÁKAZ NÁVŠTEV OD 25. 10. 2021 DO ODVOLANIA


Dňa: 25.10.2021                                                                                                         
PhDr. Jana Váleková

                                                                                                                                           riaditeľka CSS Horný Turiec

 

 

Neaktuálne

OZNAM

Vážení rodinní príslušníci a klienti CSS Horný Turiec Turčianske Teplice, po prehodnotení situácie a dôkladnom zvážení sa rozhodlo o uvoľnení opatrení v súvislosti s pandémiou COVID- 19.

Od 18.10. 2021 sa povoľujú návštevy v zariadení podľa vopred dohodnutého termínu:

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle:  na sociálnom oddelení

Kontakt:   0911 805 525

                 043/4901546  

alebo e-mail:
socialne2ddtt@vuczilina.sk

socialneddtt@vuczilina.sk

 • denné návštevy: v čase od 13,00 do 15,00 hod. 

streda,  piatok , nedeľa: A1, A2, A3, B1  utorok, štvrtok, sobota: B2, B3, B4, B5

 • na oddeleniach A1, A2, A3:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pred hlavnou budovou, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: cez presklené dvere na jednotlivých oddeleniach
 • na blokoch B1, B2, B3, B4, B5, C- bloku:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pri jednotlivých blokoch v areáli zariadenia, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: vyčlenená a upravená miestnosť denného stacionára, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • na izbe PSS iba pri paliatívnych a úplne imobilných PSS.
 • Doba trvania návštevy 20-25 minút,
 • počet návštevníkov na jednu návštevu max. 1 osoby,
 • počet návštevníkov na jedno oddelenie max. 4 osoby v daný vymedzený čas.
 • neočkovaný : negatívny test PCR max. 72 hodín, Antigénový test max. 24 hodín starý aj v prípade, potvrdenia o prekonaní COVID-19, ktoré nie je staršie ako 180 dní.  

očkovaný: potvrdenia o druhej dávke mRNA /Pfizer Biontech, Moderna…/ vakcíny proti ochoreniu  COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,   

 • počas návštevy používať respirátor FFP2, rukavice, návleky,
 • podpísať Čestné prehlásenie návštevníka,
 • podrobiť sa meraniu telesnej teploty a vydezinfikovanie rúk,
 • nahlásenie návštevy je potrebné minimálne 1 deň vopred na kontaktné čísla,
 • pri paliatívnych PSS sa postupuje individuálne, na základe povolenia riaditeľa zariadenia,
 • žiadame návštevu o dodržanie času návštevy, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a plynulosti návštev,
 • v prípade nepredvídateľných situácií môže byť návšteva posunutá resp. presunutá na iný termín,
 • v prípade nedodržania pravidiel návštevy, nemusí byť umožnená ďalšia návšteva.Turčianske Teplice, 18.10.2021

PhDr. Jana Váleková

     riaditeľka CSS

————————————————————————————————————————————–

Neaktuálne

OZNAM

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice oznamuje príbuzným a širokej verejnosti,

že od pondelka 13.9.2021, sú návštevy u nás povolené v režime OTP a to v čase 

od 9:30 hod do 11:00 hod ( každý deň, v prípade potreby možné dohodnúť i individuálne)

 od 13:00 hod do 16:00 hod ( každý deň, v prípade potreby možné dohodnúť i individuálne)

Usmernenie k postupom pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu

MPSVR SR spresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb nasledovne:

pri stupni ostražitosti I. a II. sa všetky návštevy  preukazujú potvrdením o kompletnom zaočkovaní alebo potvrdením o negatívnom výsledku

COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.

COVID-19 podľa aktuálne platných výnimiek takto:

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle:  na sociálnom oddelení

v pracovnýc

h dňoch ( PO-PIA) v čase od 6:00 hod do 14:00 hod

Kontakt:   0911 805 525

                 043/4901546  

alebo e-mail:

socialne2ddtt@vuczilina.sk

socialneddtt@vuczilina.sk

Ďakujeme za porozumenie.

PhDr. Jana Váleková

riaditeľka CSS HT

 

——————————————————————————————————————-

Neaktuálne

OZNAM

CSS Horný Turiec Turčianske Teplice oznamuje príbuzným a širokej verejnosti,

že od pondelka 31.5.2021, sú návštevy u nás povolené

 Usmernenie k postupom pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu

MPSVR SR spresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb – pri stupni ostražitosti I. a II. u všetkých návštev u klientov s potrebou testovania (podľa SDPT SARSCoV2*) sa preukazujú negatívnym testom pri vstupe do zariadenia, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa aktuálne platných výnimiek takto:

Návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.

VŠETCI SA TEŠÍME, PRÍĎTE !

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Neaktuálne

Oznam

Vážení rodinní príslušníci a klienti CSS Horný Turiec Turčianske Teplice, po prehodnotení situácie a dôkladnom zvážení sa rozhodlo o uvoľnení opatrení v súvislosti s pandémiou COVID- 19.

Od 03.05. 2021 sa povoľujú návštevy v zariadení podľa vopred dohodnutého termínu:

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle:  na sociálnom oddelení

Kontakt:   0911 805 525

                 043/4901546  

alebo e-mail:

socialne2ddtt@vuczilina.sk

socialneddtt@vuczilina.sk

 • denné návštevy:           v čase od 13,00 do 16,00 hod.

streda,  piatok , nedeľa: A1, A2, A3, B1                               utorok, štvrtok, sobota: B2, B3, B4, B5

 • na oddeleniach A1, A2, A3:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pred hlavnou budovou, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: cez presklené dvere na jednotlivých oddeleniach
 • na blokoch  B1, B2, B3, B4, B5, C- bloku:
 • v prípade priaznivého počasia: vyčlenené lavičky pri jednotlivých blokoch v areáli zariadenia, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • v prípade nepriaznivého počasia: vyčlenená a upravená miestnosť denného stacionára, za prísneho dodržania epidemiologických opatrení,
 • na izbe PSS iba pri paliatívnych a úplne imobilných PSS.
 • Doba trvania návštevy 30 minút,
 • počet návštevníkov na jednu návštevu max. 2 osoby,
 • návštevník sa musí zamestnancovi preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, antigénovým testom nie starším ako 24 hodín, aj v prípade potvrdenia o  druhej dávke mRNA /Pfizer Biontech, Moderna/ vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, o prvej dávke vektorovej vakcíny /Astra Zeneca/ proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, potvrdenia o prekonaní COVID-19, ktoré nie je staršie ako 180 dní,
 • počas návštevy používať respirátor FFP2,
 • podpísať Čestné prehlásenie návštevníka,
 • podrobiť sa meraniu telesnej teploty a vydezinfikovanie rúk,
 • nahlásenie návštevy je potrebné minimálne 1 deň vopred na kontaktné čísla,
 • pri paliatívnych PSS sa postupuje individuálne, na základe povolenia riaditeľa zariadenia,
 • žiadame návštevu o dodržanie času návštevy, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a plynulosti návštev,
 • v prípade nepredvídateľných situácií môže byť návšteva posunutá resp. presunutá na iný termín,
 • v prípade nedodržania pravidiel návštevy, nemusí byť umožnená ďalšia návšteva.

Turčianske Teplice, 3.5.2021

streda,  piatok , nedeľa: A1, A2, A3, B1                               utorok, štvrtok, sobota: B2, B3, B4, B5

Plán a režim návštev

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

POĎAKOVANIE SPONZOROM A PODPOROVATEĽOM

 Centrum sociálnych služieb Horný Turiec Turčianske Teplice vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na boji proti pandémii COVID-19  a jej dôsledkom. 

Ďakujeme sponzorom za poskytnuté sponzorské dary – dezinfekčné prostriedky, ochranné rukavice, ochranné obleky, respirátory, rúška, ochranné štíty, potraviny, drogériu, ktoré nám veľmi pomohli pri zvládaní epidémie COVID-19. 

Vďaka takejto pomoci, solidarite a podpore sa nám podarilo úspešne zvládnuť túto náročnú situáciu, pretože aj napriek riziku ohrozenia vlastného zdravia ochotne vykonávali svoju prácu veľmi zodpovedne. Vaša podpora nás posilňuje aj v týchto náročných časoch a je úctyhodné, že myslíte na našich seniorov a zamestnancov. 

 

Veľké poďakovanie patrí:

HULLMARK, s.r.o.  – Marek HULLA

Mgr. Dušan HRIVNÁK

TETA Drogérie Turčianske Teplice – Peter Kantor

Mesto Turčianske Teplice – Mgr. Igor Hus

Obec Čremošné – Mgr. Zuzana Chorváthová

Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica

Poľnohospodárske družstvo „SNP” – Sklabiňa

Rybárstvo Požehy, s.r.o

SYREX, s.r.o

Morky Petránek, s.r.o

SHP, s.r.o

Občianske združenie DOBRÝ PASTIER- KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

BATEA – Eugen Jurášek

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Neaktuálne

 Karanténa v CSS HT

 Centrum sociálnych služieb Horný Turiec týmto oznamuje, že celé zariadenie vrátane lekárskych ordinácií je do odvolania uzatvorené a je v karanténe vyhlásenej pre pozitívne prípady na covid-19.

Žiadame pacientov všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Martina Froľa aby ho pred prípadným zámerom navštíviť jeho ordináciu vopred kontaktovali na telefónnom čísle 043/4131428, prípadne na e-mailovej adrese predpislieky@gmail.com, resp. facebooku a pán doktor posúdi nutnosť návštevy v ordinácii.

Taktiež žiadame pacientov lekára vnútorného lekárstva a kardiológie MUDr. Jána Červeňa aby ho pred návštevou ordinácie kontaktovali na telefónnom čísle 0908/512261.

Vopred nedohodnuté návštevy pacientov ordinácií nebudú do centra sociálnych služieb vpustené.

 

Ďakujeme za porozumenie.

PhDr. Jana Váleková

riaditeľka CSS HT

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLÁN  uvoľňovania opatrení 

Plán uvoľňovania opatrení COVID – 19

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NÁVŠTEVY pre prijímateľov sociálnej služby 

Návštevy

 


KRÍZOVÝ PLÁN pri výskyte koronavírusu COVID – 19

Štruktúra krízového planu

 


KONTAKTNÁ OSOBA PRE OTÁZKY KORONAVÍRUSU

Vážení príbuzní klientov, verejnosť a médiá,

obracajte sa prosím ohľadom informácií koronavírusu výhradne na kontaktnú osobu:

PhDr. Jana Váleková, riaditeľka – 0905 413 834, 043/492 34 07

riaditelddtt@vuczilina.sk