Na základe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia
COVID – 19
ZÁKAZ NÁVŠTEV

 


od 1. 10. 2020
do odvolania
______________________
PhDr. Eva Hufková
riaditeľka CSS Horný Turiec

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLÁN  uvoľňovania opatrení 

Plán uvoľňovania opatrení COVID – 19

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NÁVŠTEVY pre prijímateľov sociálnej služby 

Návštevy

 


KRÍZOVÝ PLÁN pri výskyte koronavírusu COVID – 19

Štruktúra krízového planu

 


 

 

KONTAKTNÁ OSOBA PRE OTÁZKY KORONAVÍRUSU

Vážení príbuzní klientov, verejnosť a médiá,

obracajte sa prosím ohľadom informácií koronavírusu výhradne na kontaktnú osobu:

PhDr. Eva Hufková, riaditeľka – 0905 413 834

riaditelddtt@vuczilina.sk